GEZINSBOND DEERLIJK


geschiedenis
Stacks Image 5535
Op 25 november 1923 werd de Bond der Kroostrijke Gezinnen gesticht met als voorzitter Jozef Lemayeur en als proost E.H. Claerhout. Bij de oprichting telde de Bond 123 leden.

Jozef Lemayeur was voorzitter van 1923 tot 1941. Van 1923 tot 1933 was hij ook secretaris. Vanaf 1933 volgde Jozef Decroos hem op als secretaris en hij zou dit blijven tot in 1964. Gentiel Vermoere werd in 1941 voorzitter. Vanaf 1945 volgde Robert Nijs Gentiel Vermoere op als voorzitter.
 
 
Stacks Image 166
 

Na 5 jaar hield hij het voor bekeken en gaf de fakkel door aan Gentiel Depoortere. Echter na 2 jaar werd hij opgevolgd door Pierre Vandekerckhove. Pierre bleef voorzitter tot in 1973 en was dus 21 jaar voorzitter. Hijzelf had een kroostrijk gezin van 10 kinderen.

Na de woelige oorlogsjaren hield de Bond in 1948 de viering van hun 25 jarig bestaan en dit met 381 leden. In 1955 werd er een nieuwe vlag gewijd.
In 1956 was er een opvoering van een cantate, gecomponeerd door meester Ren Vandekerckhove. In 1964 werd Henri Lecluyse de nieuwe secretaris en bleef dit tot in 1975, het jaar dat hij te vroeg stierf ten gevolge van een tragisch ongeval.

Na het overlijden van Pierre Vandekerckhove werd het voorzitterschap overgenomen door Georges Dejager (1973). In dat jaar werd het 50 - jarig bestaan gevierd op een autoloze zondag. Georges was voorzitter van 1973 tot 1981. Toen Henri stierf in 1975, volgde zijn zoon Ivan Lecluyse hem op als secretaris en zou dit blijven tot in 2005.

Stacks Image 174

 
In 1982 was er een grote viering ter gelegenheid van het 1000ste lid en werd Dr. Monbaliu gevierd voor 50 jaar ondervoorzitterschap van de Deerlijkse Bond. Vanaf 1981 werd Georges Dejager opgevolgd als voorzitter door Jean-Pierre Vandekerckhove. Jean-Pierre was voorzitter tot in 1988 en in 1993 was Up With People voor de eerste keer te gast in Deerlijk. Andere grote activiteiten in die periode waren 24-uren bewegen, de playback shows, wedden dat, de Deerlijk andersshow.
 
Toen de Bond 75 jaar werd in 1998 werd Filip Benoit voorzitter voor 3 jaar. Ter gelegenheid van 75 jaar Bond, was Up With People een 2de keer te gast in Deerlijk. In 1999 werd Halloween voor de eerste keer georganiseerd. Op dat moment waren er 1156 leden. Vanaf 2001 werd Gino Loosveldt de nieuwe voorzitter. Na 30 jaar secretariaat gaf Ivan Lecluyse in 2005 zijn taak door aan Geert Huysentruyt.
 
Ondertussen groeide het aantal bestuursleden aan en werd uitgebreid met een nieuwe groep Piepjonge bestuursleden.
Gino Loosveldt gaf op 12 januari 2008 tijdens de feestvergadering het voorzitterschap door aan Luc D'Heedene.

Om af te sluiten, hieronder nog een aantal merkwaardige verjaardagen:

- de Deerlijkse kinderoppasdienst bestaat in 2008 al 35 jaar.
- de Sint komt al 31 jaar aan huis.
- het Bondsnieuws kun je al 29 jaar lezen in het Deerlijks Bondje.
- koken voor manen bestaat dit jaar 25 jaar.
- de Paashaas komt al 20 jaar eieren verstoppen.
- al 27 jaar is er in december een feestmenu-kookles.

Stacks Image 5539